# شعر

5

از او خواستم،به آهستگی. در تلاطم امواج دریا،طوفان. که کدام است؟                  راه را به من نشان ده.                                              سکوت بود. امواج که خرد می ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 0 بازدید

4

بیکران جاویدان. آواز خاموش آسمان. مرگ       در چهره ی درد. زخم،       بال هایی گشوده بر فراز، باز میشود، فاصله         اختلاف دیوار های مستحکم دنیای ما. پوچ، من،تو،او،ما ...                     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

3

باز هم شب. کوتاه تر          عمر ناقابل تنهای آواره ای فراری،           گریزی؟ جبر      باید بود،رفتنم                          نبود راهی پایی جایی، آری فراری. تنها خواهم دوید.                        چشمانم را باز میکنم کویری تشنه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید

2

مه من سکوت جدایی،بریده از هم؟ آسمان خاموش است. در سقوطی آزاد                    ذهنم! قطره ها بر روی سنگ. از هم می پاشد درد های کهنه ی آدم. میدانی؟! آسمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید

1

کودکی را یاد داری؟ پرواز پروانه را تلاش بیهوده برای                 اسارتش و صدای بال هایش     در بیکران باغ های بدون                                     خزان. نفس هایت را   ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 0 بازدید