در مـیـخـانه بـبـسـتـنـد خـدایا مپسند

بـود آیـا که در مــیـکده ها بــگـشایـند     

           گـــره از کــار فـروبـسـتـه مــا بگشایند

اگر از بهر دل زاهــد خـودبـیـن بستند     

           دل قـــوی دار که از بـهـر خـدا بگشایند

بصفای دل رندان که صـبوحی زدگان 

بـس دربـسـته بـه مـفتاح  دعا  بگشایند

نـامـه تــعـزیـت دخـتر زر بنــویـــسیـد      

          تا حریفان همه خون ازمژه ها بگشایند

گیـسـوی چنگ ببریدبه مرگ می ناب         

       تا هـمـه مـغ بـچگان زلف دو تا بگشایند

در مـیـخـانه بـبـسـتـنـد خـدایا مپسند     

           کـــه در خــانــه تـزویــر و ریـــا بگشایند

حافظ این خرقه که داری ببینی فردا

که چه زنـّار ز زیـرش بــه دعــا بگشایند

/ 3 نظر / 9 بازدید
سمیرا ایرانی

سلام میخواستم چند کتاب خوب معرفی کنم.1-عاشق مترسک /فلیس هستینگز/انتشارات ققنوس 2-یوحنا پاپ مونث/دونا کراس انتشارات ققنوس3-خانه ای در دشت/فیتز جرالد4مثل آب برای شکلات/تورا اسکوییول-کنسرتویی برای یک فرشته /امانویل اشمیت

همایون

به به از این انتخاب عالی تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]

مریم عبدی

سلام مجموعه شعر « ثبت احوال باران» چاپ شد. این مجموعه را در اینجا بیابید: مصلی ـ نمایشگاه کتاب ـ سالن شبستان ـ راهرو ۲۱ – غرفه ۳۱ – نشر روزگار ۱۱ ــ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۲