زندگانی

بعضی ها مریضن دیگه!

منم یکی از همون مریض ها!

دور و  وریهامو خوب شناختم.

تا موقعی که سالم بودم،همه دور و ورم بودن، همچین که دیدن مریض شدم دونه دونه تنهام گذاشتن!

دریغ از یه رفیق واقعی!

توی رفاقت چیزی کم نذاشتم.

همیشه میگفتم  من بهترین رفیقها رو دارم! اما وقتی به این روز افتادمو همشون تنهام گذاشتن، تازه فهمیدم اشتباه فکر میکردم.

همش یه بازیه!

زندگی یه بازیه!

پس سعی کن بازیگر خوبی باشی.

به جز بازیگری، هیچ چیز دیگه به کارت نمیاد!

وقتی زندگی یه بازیه، پس ماهم باید بازیگرای خوبی باشیم.

از حالا شمارش معکوس شروع شد

1

2

3

4

5

.

.

.

/ 2 نظر / 7 بازدید
فرزانه

اولا شمارش معکوس یعنی 5،4..3..2..1.... دوما..دوستاتون بد انتخاب کردید.. سوما..همین.." یه دوستی هست که همیشه کنارته..فقط باید ببینیش"