جنگ برای همیشه!

بخواب ای کبوتر...

شباهنگام،جنگجویان بیدارند!

گاهی مجروح میشوند، گاهی کشته!

و البته گاهیم اسیر!

ای کبوتر وقتی تو خوابی، خدا می داند چند جنگجو در حال جنگند!

آنها می جنگند تا تو بخوابی.

ای کبوتر چه راحت و آسوده خوابیدی! وقتی که بیدار شوی شاید دیگر جنگجویی وجود نداشته باشد!

آن زمان آیا حاضری خودت بجنگی؟

آیا اصلا می توانی بجنگی؟

ای کبوتر پاسخم را بده!

آه!

فراموش کردم که تو خوابی!

تو همیشه خوابی!

چون ما همیشه در حال جنگیم . . .

همیشه جنگ . . .

همیشه خواب . . .

/ 1 نظر / 11 بازدید
همایون

سلام دوستم بسیار زیبا نوشتید تشکر [لبخند][گل][گل][گل][گل][گل]