ز خوشدلی بجز نام نماند

اکنون  که  ز  خوشدلی  بجز نام  نماند

یک  همدم  پخته   جز  می  خام  نماند

دست  طرب  از  ساغر  می  باز  مگیر

امروز  که   در دست  بجز  جام   نماند

/ 3 نظر / 9 بازدید
کاوه

به به آقا به به دال بده آقا

احسان

افسوس که سرمایه ز کف بیرون شد در پای اجل بسی جگر ها خون شد کس نامد از آن جهان که پرسم از وی کاحوال مسافران دنیا چون شد

M....R

پسری به دوست دخترش گفت یکسال دیگه صبرکن تا برات بنزبخرم دختره گفت چطوری گفت بابام سکته اولی روزده..دومیشوبزنه حله!!اینه دنیای ما