چیست؟!

مردمان را،اهلیت چه گفت و شنود است؟

جز ناگفتن و ناشنودن؟

جز نارسا گفتن و ناقص شنیدن؟

بر زبان ها چیست؟

                            جز مهر خاموشی؟

بر دل ها چیست؟

                            جز مهر فراموشی؟

و بر گوش ها چیست؟

                             جز مهر نانیوشی؟

گرایش ها و گریز ها،ستایش ها و نکوهش ها،

حمله ها و دفاع ها،برچه استوارند؟

                              جز بر بادی و دمی،

                                               جز بر وهمی و انگاری،

                                                             جز بر خوشایند و بدآیند بی بنیادی؟

/ 9 نظر / 4 بازدید
سارا

[متفکر] می دونی چی توی بلاگت جالب بود ؟؟ تاریخ رفت و امدت .. خوب قطعه ای زیبایی بود از شمس تبریزی .. ممنون ... [گل]

فرزاد

سلام ممنون از حضور گرم و دوست داشتنی شما[گل]

فرزاد

سلام ممنون از حضور گرم و دوست داشتنی شما[گل]

زیتون

سلام ممنون معمولا رنگ زردکارنمی کنم اما آن پست راکپی پیست کردم اینطوردرامد موفق باشی

زیتون

به بینش اجتماعی خودعمق ببخشیم ،استراتژی سیاه جامگان عباسی ترورشخصیت است بسم الله الرحمن الرحیم کانال 6تلوزیون ،هفتم دی، فردی راآورده که گفته رفسنجانی میخواهد وهابیت را آزادکند این راتطبیق دهیدبافرازی ازنامه سوم اسفند67امام که می فرماید برخی روحانی نماها که سربه آستان شاه می سائیدند یکمرتبه متدین شده وبه روحانیون زجرکشیده وانقلابی تهمت وهابیت وبدترازوهابیت زدند نامه 1347اینها درنشریه هاجر؛ سیده اعظم طالقانی،آمده که اطلاعیه داده وعلیه فعالین حسینیه ارشاد لجن پراکنی کرده وگفته اند اینها میخواهند ریشه دین حنیف رابکنند وبدترازوهابیت هستند مطهری بهشتی رفسنجانی رهبری ...درآن زمان درحسینیه فعال بوده اند نامه امام به خزعلی که می فرماید فقهای شورای نگهبان مواظب باشید یکمرتبه چشمتان رابازنکنید ببنید انجمن حجتیه همه چیزتان رانابودکرده اند این راتطبیق دهیم بانامه دیروز صدرالمجاهدین کروبی که می فرماید زمان شاه هم روزعاشوراهمچون غلطی نکردند ... آری این بود استراتژی سیاه جامگان عباسی که شخصیت حسین بن علی علیه السلام را به تعبیرشهیدمطهری ترورکردند وامروزشخصیت امام خمینی راترورمیکنند جنبش اسلام امام خمینی(سبز)درصو

زیتون

جنبش اسلام امام خمینی(سبز)درصورتی موفق است که شرک سیاسی یا اسلام فرقه مصباحیه را به مردم بشناساندانشاالله امروز10دی وقتی کشتارحجتیه ای ها (گروهک انصار)دردانشگاه مشهدراشنیدم به ذهنم خطورکردری شهری درنشریه ارزشها درسال 9/9/79نوشت گروهک انصارسرگورمحمودخان حلبی حضوریافته اند لذا اصلا ازجنایت های آنها تعجب نکردم اینها همان قماش افرادی هستند که حسین رابه شهادت رسانده وخاندان رسول الله رابه اسارت بردند وآن روی سکه بهائیت هستندکه اینتلجنس سرویس بریتانیا آنهارابرای این روزها ساخته.خداشرشان رابه خودشان برگرداندانشاالله