لعبتکان

به یاد جعفر برقی کیوان!!!!!

/ 3 نظر / 3 بازدید
احسان

همه گاوها گوساله به دنیا می آیند ولی من گوساله گاو به دنیا آمدم

ال

اتالت

ثامنه

دوست گرامی انتخابات جالبه اما یه کمی درک شعرهات سخته البته شاید برای من.....